Standee 60 x 160 ( không chân)

150,000.00

KT Thành Phẩm: 0.6×1.6m

số lượng: 1 cái

không bao gồm chân standee